PRIVACY EN COOKIE POLICY


UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:
zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist 15 jaar bewaard.


COOKIES

Om onze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van websites worden meegezonden en door uw browser waarmee u sites bezoekt op uw computer/device worden opgeslagen.

Een aantal cookies zijn van belang om de website op de beste manier te laten werken, maar er zijn ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet maar wel belangrijk zijn voor de website (bijvoorbeeld Google Analytics).


WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website (technisch) goed te laten functioneren.
Zonder deze cookies kan bepaalde functionaliteit niet worden gebruikt of getoond.

Analystische cookies
Deze cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken, welke volgorde van pagina-bezoek, duur van het bezoek, etc. Met die informatie is het voor ons mogelijk om onze website te verbeteren en het voor de bezoeker aangenamer te maken om de website te gebruiken. Deze geanonimiseerde cookies gebruiken geen persoonsgerichte gegevens. Ofwel: wij kunnen uw bezoekgedrag dus niet direct teruglinken naar u persoonlijk, maar kunnen wel (geanonimiseerd dus) waardevolle informatie halen uit het klikgedrag. De verkregen informatie wordt door Google zelf opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat we verder hebben gedaan om de gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren: de laatste cijfers van IP-adressen worden gemaskeerd, hierdoor worden voor ons de metingen wel wat minder precies maar dit is qua privacy voor de bezoekers de beste optie. Daarnaast hebben wij het delen van gegevens in Analytics uitgeschakeld (Remarketing en Rapportagefuncties voor advertenties).


Wilt u meer info?

Lees dan het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wilt u helemaal niet dat er klikgedrag wordt bijgehouden voor Analytics? Dan kunt u via de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor onze website.

Embedded content
Op diverse pagina’s tonen wij content die ergens anders wordt gehost en op onze website wordt getoond (video’s vanuit ons videokanaal op Youtube en Google Maps kaart op de Contactpagina). Deze manier van weergave maakt vaak gebruik van cookies. Wat Youtube met de cookies doet is te vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier zelf geen invoed op. We maken wel gebruik van de Privacy-enhanced mode, zodat Youtube geen informatie over bezoek opslaat zonder dat er naar de video’s gekeken wordt.


Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen omtrend het privacy en cookiebeleid?
Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.